Jak na výchovu dítěte?

http://www.nunynek.cz/knihy/respektovat-a-byt-respektovan/Také máte z výchovy dítěte takový strach, či respekt, jako já? Já k vůli tomu s "pořízením" vlastních dětí čekala až do 28 let, kdy už jsem skutečně naznala, že déle čekat asi nemá cenu. Mým strachem není pouze to, aby z mých dětí jednou nebyli lidé z okraje společnosti, ale aby z nich byli skutečně hodnotní a uvědomělí lidé, kteří nebudou mít v životě problém s navazováním kontaktů (osobních, či pracovních), nebyli pouze jen poslušní bez vlastního názoru, ale i samostatní, rozhodní a zodpovědní. Zkrátka aby se jim i jejich okolí v životě snáze žilo.

V tuto chvíli si možná řeknete, že z Vás rodiče také takové lidi vychovali, a kde tedy vidím ten problém, ale ono to skutečně není tak jednoduché. Některé pocity, které zažijeme v útlém věku si s sebou neseme celý svůj život, celý náš život zcela neomylně ovládají a předáváme je formou své výchovy i svým dětem. Malé dítě je jako houba a vše co vidí, či slyší si ukládá v hlavičce a dříve, či později použije a vezme za své. V podstatě je zrcadlem svých rodičů, či lidí, se kterými tráví nejvíce času. Nejen mluva, ale i chování, zlozvyky atd. Např: Maminka synka, který plive, se neustále diví, kde k tomu přišel. Pak se ovšem ukáže, že tatínek tohoto synka také venku plive.  Pak je tedy velice těžké synkovi vysvětlit, že to skutečně není správné. Tento příklad je pro názornost velice jednoduchý, ale takhle to funguje s celkovým myšlením, potažmo chováním dítěte.
Troufám si říci,  že již delší dobu všichni tušíme, že "na zlo" a s tresty se u dětí pochodí jen málokdy, ale jak vlastně na to? Většinu  z nás přeci rodiče takto vychovali: zákazy televize, zákazy kamarádů, či zákazy ven, a nějaké to lupnutí přeci fungovaly ne? Ovšem nezdá se Vám, že nakonec to, co jste si říkali, jako malí, že nikdy nebudete svým dětem dělat, svým dětem děláte taky?
Má máma je téměř 30 let učitelkou v MŠ a cca před čtvrt rokem se mi od ní slovy "Už vím, co vše jsem při vaší výchově dělala špatně a jak ráda bych to změnila !" do rukou dostala úžasná kniha, používaná pedagogy a doporučována i v poradnách pro problémové děti a to: RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN.
 
V této knize se přesvědčíte o tom, že opakem poslušnosti není neposlušnost, ani vzdorovitost, ale zodpovědnost! Zodpovědnost sama k sobě, za svoje chování i za jeho následky, která bude působit i tehdy, když zrovna rodič nebo jiný "dozorce" nebude nablízku. Knihu napsali manželé Kopřivovi a autorky Nováčková a Nevolová, kteří se mnoho let zabývají efektivní výchovouo dětí. Má máma je zmíněnou knihou zcela pohlcena, jelikož zjistila, že aplikací uvedených metod v praxi (výchova v MŠ) se s dětmi vůbec "nenadře" tak, jako dříve. Děti samy od sebe poslouchají, rády plní úkoly a nikde žádný nesnesitelný hluk. Myslím si, že každému, kdo se do ní začte, bude mluvit z duše. Celá kniha je takový návod, jak na dítě a na vztahy vůbec. Jak pochopit chování dítěte, co nám svým chováním chce říct, proč a jakými vývojovými etapami prochází, jak si jako rodič vytyčit hranice a při tom dítěti neublížit citově. Citové ublížení je pro dítě útlého věku mnohdy horší, než nějaký fyzický trest. Tím rozhodně neobhajuji žádné fyzické tresty. Je dobré si uvědomit, že z mocenské výchovy vznikne buď člověk, který bezhlavě poslouchá vše a všechny, plyne s davem a zkrátka nemá své názory, nebo člověk, který tyto své názory a chování vnucuje jiným (vůdci gangů, diktátoři a jiní...).
Mou největší obavou ve výchově je puberta a já pevně věřím, že do puberty svých dětí se naučím zvládat a ovládat své emoce na tolik, abych i toto období bez větší újmy své i svých dětí hravě zvládla :o))) Zkrátka mé doporučení zní: obětujte 320,-Kč za tuto knihu a určitě nebudete zklamáni. Kniha Vám bude průvodcem, nejen ve vztahu s dětmi, ale i ve vztahu s ostatními lidmi, a pokud Vás chytne, budete se k ní celý život vracet.
 
Všem Vám, ale i sobě přeji mnoho štěstí a pevných nervů při výchově svých ratolestí.
 
Markéta Weinigerová