Vrácení zboží

VRÁCENÍ ZBOŽÍ


Rozbalili jste balíček a zboží nevyhovuje? I to se stává a jsme na to připraveni :) Zcela chápeme i to, že občas jej člověk vybalí až když ho chce použít a OUHA, mnohdy je 14 dnů ty tam ...


U NÁS MÁTE NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ 30 DNŮ ;)


  ... které začínají běžet následující kalendářní den po převzetí posledního zboží z objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy nám zašlete písemně na e-mail: obchod@nunynek.cz a musí být doručeno nejpozději v poslední den 30-ti denní lhůty.  Zboží stačí, když zašlete neprodleně po té. Ovšem jak rychle jej odešlete, tak rychle Vám dojde platba zpět.

Zboží MŮŽETE ROZBALIT I vyzkoušet

Zboží můžete rozbalit i vyzkoušet "použít" a přesto jej můžete vrátit. Výjimku tvoří např. hygienicky balené zboží, audio a video nosiče, atd. (níže podrobně rozepsáno). Asi by se vám nelíbilo obdržet zrovna tohle zboží "použité" ;)

1. zboží tedy nemusí být vráceno v originálním obalu


2. zboží můžete vrátit i vyzkoušené "použité"

Avšak v obou případech máme právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. Myslete tedy prosím na to, že čím kompletnější zboží vrátíte, tím méně škody nám způsobíte a tím také větší "šance", že obdržíte celou kupní cenu zpět. Pamatujte prosím na to, že zboží potřebujeme dále prodat. Pokuste se jej tedy vrátit tak, jak byste jej sami bez námitek přijali za nové. Určitě by se Vám nelíbilo, kdyby zboží přišlo v roztrhané krabici, ušpiněné, bez návodu, nebo jevící jiné známky užívání či poškození.

"Pozn.: U cvičebních i rehabilitačních míčů a zvířátek po jejich nafouknutí již z povahy věci zcela nelze uvést do původního stavu a zboží je nucen prodejce dalšímu zákazníkovi prodat s adekvátní slevou použitého, či vystaveného zboží. V těchto případech si prodejce vyhrazuje právo na ponížení vracené částky spotřebiteli o 20% z prodejní ceny zboží , jelikož s touto slevou následně prodejce zboží nabízí k dalšímu prodeji."

náklady na vrácení zboží zpět si hradíte sami, od nás obdržíte ...
   

Platbu za zboží vrátíme nejpozději do 14 - ti kalendářních dnů od obdržení vráceného zboží, snažíme se však co nejdříve je to možné :) Vrácena Vám bude cena zboží a celá cena dopravného, kterou jste hradili, byť nám zákon umožňuje uhradit pouze hodnotu nejlevnější dopravy námi nabízené. Poplatek za formu platby (např. dobírka) se nevrací, byla to vaše volba.

kam a jak zaslat


Zboží zabalte tak, aby neutrpělo přepravou, pojistěte na jeho hodnotu a přibalte daňový doklad nebo kopii, na jehož zadní stranu napíšete že odstupujete od smlouvy, vypíšete zboží kterého se to týká (pokud vracíte pouze jedno zboží z více položkové objednávky), uvedete číslo účtu, kam máme částku vrátit a podepíšete se.

ADRESA PRO ZASLÁNÍ:

NUNYNEK.CZ s.r.o.
Kpt. Jaroše 27, Boskovice, 680 01

Zboží zaslané na dobírku NEPŘEBÍRÁME!

 

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Nelze mimo jiné vrátit zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Viz. níže celé znění:
Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno

 

VŠE DLE JEDNOTLIVÝCH § NALEZNETE V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH >